Oznakowanie BHP – różnego rodzaju piktogramy i oznaczenia ułatwiające odczyt danego oznakowania – znaki informacyjne, nakazu, zakazu oraz inne formy oznakowania BHP – miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, koperty, ścieżki awaryjne, itp.