Oznakowanie poziome czyli wszelkiego rodzaju oznakowanie podłoża takie jak pasy, linie, koła, piktogramy.

Oznakowanie poziome jest szczególnie przydatne w halach, magazynach, fabrykach, garażach i parkingach podziemnych czy też terenach przyzakładowych.